بخش اول گفتگو با نفیسه روشن

خوشا شیراز

کاریکاتور نفیسه روشن

تفریحات نفیسه روشن و خصوصیات اخلاقی و ...

گفتگو در خصوص فضای مجازی

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۲ مرداد ۱۳۹۷