بررسی قیمت میوه

ویژه

برنامهبازتاب 
با موضوع: بررسی قیمت میوه
میهمانان :
جناب آقای همتی مدیر کل صنعت معدن و تجارت فارس
ارتباط تلفنی با جناب آقای خادم نماینده مردم سپیدان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی

 

پیشنهاد ما به شما
۱۴ مرداد ۱۳۹۷