جشنواره مالک اشتر

در شهر


با ما در شهر بمانید ...
این برنامه: جشنواره مالک اشتر به میزبانی سپاه پاسداران فارس
@farssima

بررسی مشکلات شهری استان فارس
۱۶ مرداد ۱۳۹۷