پیگیری مشکلات خبرنگاران

بازتاب

برنامه  بازتاب 
با موضوع: پیگیری مشکلات خبرنگاران
میهمانان :
جناب آقای سهرابی مدیر کل ارشاد 
جناب آقای اژدری مسئول سازمان بسیج رسانه سپاه فجر فارس
جناب آقای عسلی از خانه مطبوعات فارس 
ارتباط تلفنی با جناب آقای مختاری مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی 

 

بازتاب شنبه ها ساعت 21:05
۱۷ مرداد ۱۳۹۷