چربی خون

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر باباجعفری در رابطه با چربی خون و اصول تغذیه در این بیماری

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۷ مرداد ۱۳۹۷