سرمایه گذاری

تار و پود

برنامه تاروپود
با موضوع: سرمایه گذاری 
میهمانان :
هاله فولادفر،مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری
بابک دایی،مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس
ابراهیم غلامزاده ،نائب ریس اتاق بازرگانی فارس

@farssima

برنامه گفتگو محور پیرامون کارآفرینی و اقتصاد در استان فارس
۱۸ مرداد ۱۳۹۷