جراحی های پلاستیک

سلامت باشید

برنامهسلامت باشید

موضوع: جراحی های پلاستیک
باحضور:
دکتر علی اکبر محمدی، فوق تخصص جراحی پلاستیک و عضو هیات علمی دانشگاه 


@farssima
 

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۱۸ مرداد ۱۳۹۷