برنامه مطالعاتی شخصی برای کنکور

گپ

گفتگو با جناب آقای کهن مشاور کنکور در آیتم راهش اینه در برنامه گپ

ويژه برنامه ( گپ ) ساعت ٢٢ از شبكه فارس
۲۰ مرداد ۱۳۹۷