مهارت های ازدواج

مشاور شما

مشاور شما برنامه ای است گفتگو محور که به مدت ۴۵ دقیقه از شبکه فارس به صورت زنده پخش می شود. این برنامه دو سر فصل کلی مباحث حقوقی ومشاوره ای را ارائه می دهد . 

از شنبه تا سه شنبه ساعت 18
۲۱ مرداد ۱۳۹۷