سیره امام جواد (ع)

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر یزدانی در رابطه با سیره و روش زندگی امام جواد (ع) به مناسبت شهادت این امام بزرگوار

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۱ مرداد ۱۳۹۷