اهدا 14 نسخه خطی قرآن تقدیم به آستان قدس

در شهر

با ما در شهر بمانید ...

موضوع : مراسم بدرقه کاروان 14 نسخه خطی دست نویس نفیس قرآن کریم تقدیم به آستان قدس رضوی

بررسی مشکلات شهری استان فارس
۲۵ مرداد ۱۳۹۷