تقویت اعصاب دهه شصت

خودمونی

دهه شصت و نوستالژی های آن دوران را در این آیتم تماشا کنید

طنز "خودمونی" جمعه ها
۳ شهریور ۱۳۹۷