جشن عید غدیر در شیراز

در شهر

با ما در شهر بمانید

موضوع : جشن عید غدیر در شیراز

بررسی مشکلات شهری استان فارس
۱۰ شهریور ۱۳۹۷