گفت و گو

گفتگو

برنامه گفتگو با حضورکارشناسان مختلف از سیمای فارس پخش می شود

برنامه گفتگو شنبه ها ساعت 21 از سیمای فارس
۱۲ دی ۱۳۹۵