خانم جعفری مدال طلای بازی های آسیایی

خوشا شیراز

خوشاشیراز با حضور خانم سعیده جعفری دارنده مدال طلای کبدی بانوان بازی های آسیایی جاکارتا اندونزی

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۰ شهریور ۱۳۹۷