خانم جعفری مدال طلای بازی های آسیایی

خوشا شیراز

خوشاشیراز با حضور خانم سعیده جعفری دارنده مدال طلای کبدی بانوان بازی های آسیایی جاکارتا اندونزی

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۰ شهریور ۱۳۹۷