عید غدیر

برنامه های تلویزیونی

صحبت های حجت الاسلام دیلم درباره عید غدیر

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۱۲ شهریور ۱۳۹۷