دیابت در طب سنتی

کاشانه مهر

گفتگو با خانم دکتر مصفا دکتری داروسازی گیاهی در رابطه با بیماری دیابت و درمان ان از دیدگاه طب سنتی

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۷ شهریور ۱۳۹۷