منوچهر والی زاده و عشق

خوشا شیراز

متنی زیبا با صدای منوچهر والی زاده

احساسات قشنگ استاد منوچهر والی زاده نسبت به بینندگان

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۷ شهریور ۱۳۹۷