منوچهر والی زاده و عشق

خوشا شیراز

متنی زیبا با صدای منوچهر والی زاده

احساسات قشنگ استاد منوچهر والی زاده نسبت به بینندگان

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۷ شهریور ۱۳۹۷