مسابقات آزاد رباتیک کشور در شیراز

در شهر

با ما در شهر بمانید ...

موضوع : چهارمین دوره مسابقات آزاد رباتیک کشور در شیراز

بررسی مشکلات شهری استان فارس
۱۸ شهریور ۱۳۹۷