سرطان های دهان و فک

سلامت باشید

گفتگو با خانم دکتر رضا زاده متخصص بیماری های دهان ، فک و صورت در رابطه با سرطان های دهان

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۲۰ شهریور ۱۳۹۷