گفتگو با رئیس صنعت ومعدن وتجارت فارس

صبح دلگشا

گفتگو با رئیس صنعت ومعدن وتجارت فارس جناب آفای همتی

برنامه زنده صبحگاهی سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:45
۱۳ دی ۱۳۹۵