بیماری های شبکیه

سلامت باشید

گفتگو با آقای دکتر آفرید فوق تخصص جراحی شبکیه در رابطه با بیماری های شبکیه در برنامه سلامت باشید

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۲۲ شهریور ۱۳۹۷