حلوای سه آرد

کاشانه مهر

موادلازم:
آردسفید ۱لیوان
آردبرنج۱لیوان
اردنخودچی یک دوم لیوان
شکر۲/۵لیوان
آب وگلاب ۲/۵لیوان
روغن ۱لیوان
زعفران وهل به میزان لازم

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۵ شهریور ۱۳۹۷