پخت ۱۵۰ تن غذای نذری در لارستان

ویژه محرم

پخت ۱۵۰ تن غذای نذری در لارستان
 

یا حسین (ع)
۳۱ شهریور ۱۳۹۷