عزاداری روستای کتک ارسنجان

ویژه محرم

پخت غذای نذری و پذیرایی از عزاداران روستای کتک ارسنجان در دهه اول محرم 
 

ویژه برنامه های ماه محرم و عزاداری امام حسین (ع)
۳۱ شهریور ۱۳۹۷