تعزیه خوانی

ویژه محرم

مراسم تعزیه خوانی در شهرستان اقلید استان فارس

ویژه برنامه های ماه محرم و عزاداری امام حسین (ع)
۳۱ شهریور ۱۳۹۷