تعزیه خوانی

ویژه محرم

مراسم تعزیه خوانی در شهرستان اقلید استان فارس

یا حسین (ع)
۳۱ شهریور ۱۳۹۷