عزاداری عاشورا در فارس

ویژه محرم

مراسم عزاداری در فارس به مناسبت روز عاشورا

ویژه برنامه های ماه محرم و عزاداری امام حسین (ع)
۳۱ شهریور ۱۳۹۷