عزاداری عاشورا در فارس

ویژه محرم

مراسم عزاداری در فارس به مناسبت روز عاشورا

یا حسین (ع)
۳۱ شهریور ۱۳۹۷