پیشگیری از چاقی و اضافه وزن

سلامت باشید

گفتگو با آقای دکتر افتخاری متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رابطه با پیشگیری از چاقی و اضافه وزن در برنامه سلامت باشید

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۳ مهر ۱۳۹۷