ناباروری ژنتیکی

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر پارسانژاد متخصص ناباروری در مورد روش های جدید درمان ناباروری

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۴ مهر ۱۳۹۷