پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق

سلامت باشید

گفتگو با دکتر جواد کجوری- فوق تخصص قلب و عروق و عضو هیات علمی دانشگاه در مورد پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۱۰ مهر ۱۳۹۷