قاب دکوپاژ سوخته -قسمت دوم

کاشانه مهر

آموزش دکوپاژ سوخته بر روی قاب عکس در بخش هنری برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۰ مهر ۱۳۹۷