درمان های ناباروری

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر پارسانژاد متخصص ناباروری در مورد روش های جدید درمان ناباروری

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۱ مهر ۱۳۹۷