چالش های بانکی

تار و پود

برنامه تاروپود
با موضوع: چالش های بانکی در کسب و کار
میهمانان :
جناب آقای محمد حسن رزاق منش مدیر شعب بانک کشاورزی فارس

جناب آقای حمید اخوان وکیل دادگستری

برنامه گفتگو محور پیرامون کارآفرینی و اقتصاد در استان فارس
۱۲ مهر ۱۳۹۷