نماز جمعه 13 مهر

ویژه

گلبانگ وحدت در روزهای جمعه از سیمای مرکز فارس پخش می شود و در آن به  خطبه های نماز جمعه شیراز پرداخته می شود.

نماز جمعه 13 مهر 1397

خطیب : حجت السلام والمسلمین مرادی امام جمعه موقت شیراز

پیشنهاد ما به شما
۱۴ مهر ۱۳۹۷