بیش فعالی

سلامت باشید


مهمان :دکتر ابراهیم مقیمی- دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه
موضوع :اختلال کم توجهی , بیش فعالی

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۱۹ مهر ۱۳۹۷