نماینده مردم شهرستانهای خرامه،سروستان و کوار

خانه ملت

گفتگو با جناب آقای دکتر اسماعیلی نماینده مردم شهرستان های  خرامه ،سروستان و کوار  در مجلس شورای اسلامی

نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی
۲۱ مهر ۱۳۹۷