کار آفرین شیرازی

صبح دلگشا

گفتگو با جناب آقای شمس کار آفرین نمونه شیرازی

برنامه زنده صبحگاهی سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:45
۲۱ مهر ۱۳۹۷