هفته نیروی انتظامی

صبح دلگشا

گفتگو با سرهنگ  القاصی مهر به مناسبت هفته نیروی انتظامی در برنامه صبح گاهی شبکه فارس

برنامه زنده صبحگاهی سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:45
۲۱ مهر ۱۳۹۷