وظیفه عمومی

صبح دلگشا

گفتگو با جناب سرهنگ دهقان معاون محترم وظیفه عمومی در هفته نیروی انتظامی در برنامه صبح گاهی شبکه فارس

برنامه زنده صبحگاهی سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:45
۲۱ مهر ۱۳۹۷