چای روضه

چلچراغ

تیتراژ ویزه برنامه اربعین چلچراغ

این برنامه ویژه ایام اربعین طراحی شده است که هر شب ساعت 22 از محل مسجد زیبای وکیل به صورت زنده پخش می شود
۲۳ مهر ۱۳۹۷