درد های مفصل شانه

سلامت باشید

گفتگو با آقای دکتر مومن زاده متخصص ارتپد و فلوشیب شانه در رابطه با درد های مفصل شاده در برنامه سلامت باشید

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۲۴ مهر ۱۳۹۷