عصای سفید

در شهر

با ما در شهر بمانید ...

موضوع : بزرگداشت روز عصای سفید در سازمان بهزیستی استان فارس

بررسی مشکلات شهری استان فارس
۲۵ مهر ۱۳۹۷