موکب های استان فارس

چلچراغ

گفتگو با جناب آقای قاسمی در رابطه با موکب های استان فارس

این برنامه ویژه ایام اربعین طراحی شده است که هر شب ساعت 22 از محل مسجد زیبای وکیل به صورت زنده پخش می شود
۲۵ مهر ۱۳۹۷