شب شعر عاشورا در شیراز

چلچراغ

گفتگو با جناب آقای امین جعفری در رابطه با شب شعر عاشورا در شیراز در ویژه برنامه اربعین چلچراغ

این برنامه ویژه ایام اربعین طراحی شده است که هر شب ساعت 22 از محل مسجد زیبای وکیل به صورت زنده پخش می شود
۲۶ مهر ۱۳۹۷