سرمایه های اجتماعی

تار و پود

برنامه تاروپود
با موضوع: کاهش سرمایه های اجتماعی
میهمانان :
جناب آقای دکتر خداپرست شیرازی جامعه شناس

جناب آقای پژوهش معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداری فارس

برنامه گفتگو محور پیرامون کارآفرینی و اقتصاد در استان فارس
۲۶ مهر ۱۳۹۷