اشتغال روستایی

بازتاب

گفتگو با جناب آقای پاک فطرت مدیر کل دفتر امور روستایی و شهرستان های استان فارس و جناب آقای مختاری مدیر کل سازمان تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با مشکل بی آبی و کمبود اشتغال در روستا های استان فارس

بازتاب شنبه ها ساعت 21:05
۲۹ مهر ۱۳۹۷