پیر غلام اهل بیت

چلچراغ

گفتگو با جناب آقای غلامحسین پیروانی پیشکسوت فوتبال کشور و خادم اهل بیت در برنامه چلچراغ

این برنامه ویژه ایام اربعین طراحی شده است که هر شب ساعت 22 از محل مسجد زیبای وکیل به صورت زنده پخش می شود
۲۹ مهر ۱۳۹۷