پیر غلام اهل بیت

چلچراغ

گفتگو با جناب آقای غلامحسین پیروانی پیشکسوت فوتبال کشور و خادم اهل بیت در برنامه چلچراغ

این برنامه ویژه ایام اربعین طراحی شده است که هر شب ساعت 22 از محل مسجد زیبای وکیل به صورت زنده پخش می شود