تعزیه مسلم بن عقیل

چلچراغ

 جناب آقای سید امین هاشمی و اجرا تعزیه مسلم بن عقیل در برنامه چلچراغ

این برنامه ویژه ایام اربعین طراحی شده است که هر شب ساعت 22 از محل مسجد زیبای وکیل به صورت زنده پخش می شود
۲۹ مهر ۱۳۹۷