فرهنگ اربعین

چلچراغ

گفتگو با جناب آقای مهدوی دبیر ستاد امر و به معروف و نهی از منکر در رابطه با انتشار و ترویج فرهنگ اربعین در بین مردم در برنامه چلچراغ

این برنامه ویژه ایام اربعین طراحی شده است که هر شب ساعت 22 از محل مسجد زیبای وکیل به صورت زنده پخش می شود
۳۰ مهر ۱۳۹۷