کودکان اربعینی

چلچراغ

گفتگو با کودکان در مسیر پیاده روی اربعین

این برنامه ویژه ایام اربعین طراحی شده است که هر شب ساعت 22 از محل مسجد زیبای وکیل به صورت زنده پخش می شود
۳۰ مهر ۱۳۹۷